BLOG

Laat horen wie je bent...


In deze blog

In deze blog schrijf ik over de inzichten die in mijn leven ontstaan. Deze inzichten ontstaan door voor waarheid, eerlijkheid en eigen verantwoordelijkheid te kiezen.

Het gevolg is dat ik steeds meer ga voelen wanneer er iets gebeurt dat niet liefdevol is voor mezelf. Dan wordt het tijd voor het maken van een nieuwe keuze.

 

Verandering

De verandering die zich daardoor ontvouwd is niet gericht op goed of fout, maar op meer houden van mezelf. 

Er ontstaat stap voor stap meer zelfacceptatie, meer zelfliefde en een nieuwe manier van leven waarin, indien nodig, grenzen gesteld worden aan oud gedrag.

INSPIRATIE

Laat je inspireren door mijn ervaringen en wees je wel bewust van de knopjes waarop gedrukt wordt als je mijn teksten leest.

Met liefde Sinka

Meer van SINKA's BLOG

Kijk ook eens naar SINKA'S BLOG op mijn andere site

MIJN EIGEN WAARHEID

Een ieder heeft zijn eigen waarheid. Veel van die waarheden zijn ontstaan door opvoeding, onderwijs, massabewustzijn en ervaringen. Deze waarheden zorgen er automatisch voor dat een waarheid verbonden wordt aan een bepaalde overtuiging. Het is maar wat je gelooft. En daar is vaak moeilijk met anderen over te praten, meestal wordt dit een discussie van "waar" of "niet waar" en dat is gek genoeg niet waar het bij waarheid over gaat. Wil je iemand van jouw waarheid overtuigen dan moet je met bewijzen komen of anderen "overrulen" doordat je heel sterk bent met taal en daardoor "wint" met woorden!

Ik ben in de loop der jaren gaan ervaren dat waarheid aan verandering onderhevig is en dat deze verandering niet afhankelijk is van woorden maar juist afhankelijk is van gevoel en vertrouwen. Tijdens deze bewustwordingsverandering ben ik gaan ervaren dat waarheid steeds vaker verandert in een nieuwe waarheid.

Tijdens de bewustwording over waarheid schreef ik het volgende lied:

Verwacht niet dat ik anderen geloof
Verwacht niet dat ik naar anderen luister
Verwacht niet dat ik doe wat anderen mij vertellen
Verwacht van mij dat ik zal doen wat ik geloof dat ik moet doen
Verwacht van mij dat ik geloof dat ik moet luisteren naar mezelf
Verwacht van mij dat ik weet wat ik moet doen

Ik sta in mijn leven
als een prachtig mens om mijn eigen waarheid te ontdekken
Kun je dat toestaan?
Mijn leven te leven zoals ik geloof het te moeten leven
te ontdekken wie ik ben door het maken van mijn eigen keuzes
Mijn eigen waarheid

Ik ga terug naar mijn centrum om te voelen wie ik ben
Ik adem God's adem in en uit en resoneer ermee
Ik laat het mijn leven instromen en me meer liefde brengen

Ontvang mij verdriet, mijn pijn en mijn wanhoop
Ik ontdek mijn eigen waarheid door het zelf te leven
Door het te leven verander mijn waarheid in het moment

Ik sta in mijn leven
als een prachtig mens om mijn eigen waarheid te ontdekken
Kun je dat toestaan?
Mijn leven te leven zoals ik geloof het te moeten leven
te ontdekken wie ik ben door het maken van mijn eigen keuzes
Mijn eigen waarheid

door nieuwe keuzes toe te staan vernieuw ik mezelf
door los te laten ontvang ik meer van het nieuwe
het is wonderlijk een nieuw leven te ontdekken door het te leven

Ik sta in mijn leven
als een prachtig mens om mijn eigen waarheid te ontdekken
Kun je dat toestaan?
Mijn leven te leven zoals ik geloof het te moeten leven
te ontdekken wie ik ben door het maken van mijn eigen keuzes
Mijn eigen waarheid
 


NIEUW! - Energie-management

Wij zijn bewustzijn en gebruiken energie om ons leven vorm te geven. Hoewel we vaak niet bewust zijn hoe we energie gebruiken, is dat wel bepalend hoe ons leven eruitziet. De manier waarop we met energie omgaan wordt voor het grootste deel bepaald tijdens de opvoeding en de ervaringen van dit of een eerder leven. Die ervaringen kunnen bijvoorbeeld fijn, vreugdevol, inspirerend, maar ook verdrietig, deprimerend, angstig en traumatisch ziin.